ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

 

ธงประจำจังหวัด

 
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 
 

 

 

 

 

ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

s19

 

สัญลักษณ์:
   - เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์ มีรูปสัตว์ตามปีนักษัตรล้อมรอบ

ความหมาย:
   -  พระบรมธาตุเปล่งรัศมี ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตรหมายถึง แคว้นศริธิธรรม นครโบราณซึ่งมีเมืองขึ้น12 แห่ง แต่ละแห่งใช้ตรา 12 ราศี ประจำเมือง

 

ตราประจำจังหวัดตรัง    

s20

 

สัญลักษณ์:
   -  รูปสะพานกระโจมไฟและลูกคลื่น

ความหมาย:
    -  ภาพสะพานกระโจมไฟหมายถึง: จังหวัด
       ตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับต่างประเทศ
    -  ภาพลูกคลื่น: หมายถึง: ลักษณะพื้นที่ของ
       จังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น
 

ตราประจำจังหวัดชุมพร

s21

 

สัญลักษณ์:
   -  เป็นรูปคนยืน ค่าย หอรบ  และต้นไม้ทั้งสองข้าง

ความหมาย:
   -  ภาพคนยืน หมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมือง
และกองทัพ ที่จะยกออกไปทำศึก
   -  ต้นไม้ทั้งสองข้างคือต้นมะเดื่อ ซึ่งในพื้นที่แถบนี้มีอยู่มากมาย
   -  ค่ายและหอรบด้านหลัง หมายถึงจังหวัดนี้ เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบทั้งหลายก่อนเดินทัพออกสู้รบกับข้าศึกกลับ